Polityka Prywatności

Twoi Eksperci Piotr Pytel, mieszcząca się w Bytomiu 41-902, ul. Strzelców Bytomskich 32a lok. 4, telefon +48535397439 , e-mail: biuro@twoieksperci.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta firmy Twoi Eksperci Piotr Pytel i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do firmy Twoi Eksperci Piotr Pytel obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://piotrpytel.pl/polityka-prywatnosci/. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Twoi Eksperci Piotr Pytel nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do firmy Twoi Eksperci Piotr Pytel oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez firmę Twoi Eksperci Piotr Pytel
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do firmy Twoi Eksperci Piotr Pytel możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do firmy Twoi Eksperci Piotr Pytel wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail.
Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma.
Imię pozwala firmie Twoi Eksperci Piotr Pytel zwracać się do czytelników po imieniu.
Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez firmę Twoi Eksperci Piotr Pytel wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
Niezapowiedziane Wiadomości
Twoi Eksperci Piotr Pytel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Twoi Eksperci Piotr Pytel rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów oraz partnerów firmy Twoi Eksperci Piotr Pytel.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych firmy Twoi Eksperci Piotr Pytel.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.